Повернутися назад
На головну сторінку
  1. Двірники
  2. Договір публічної оферти та політика конфіденційності

Договір публічної оферти та політика конфіденційності

На виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів" та Закону України "Про електронну комерцію" повідомляємо наступну інформацію:

  • Продавцем не встановлюються додаткові умови постачання, крім визначених у відповідних розділах цього інтернет-магазину.
  • Даним інтернет магазином не передбачено періодичного постачання товару.
  • Пропозиції про продаж товару приймаються протягом усього часу доступності цього товару на цьому інтернет-магазині.
  • Підстави та порядок розірвання договору та повернення товару, придбаного на цьому інтернет магазині визначається відповідними приписами законодавства України.

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). За повної згоди з цим Договором, покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару та за невиконання умов цього договору.

Цей текст є угодою між інтернет-магазином «2 двірники» https://www.2dvornika.com.ua/, що іменується надалі "інтернет-магазин", та будь-якою юридичною або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі називається "Покупець" та визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://www.2dvornika.com.ua/ (далі - Сайт), та застосування якого є обов'язковим для продавця, який містить пропозицію Продавця про придбання Товару зображення якого розміщено на веб-сайті Продавця, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

1.2. «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на веб-сайті, шляхом додавання його до віртуального кошика та оформлення Замовлення.

1.3. «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на веб-сайті розміщено пропозицію продавця.

1.4. «Покупець» - будь-яка дієздатна, повнолітня фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно з чинним українським законодавством, що відвідала Сайт і має намір придбати той чи інший товар, а також погодилася з умовами цього Договору.

1.5. «Інтернет-магазин» - особа, яка є власником або розповсюджувачем Товару та за допомогою Веб-сайту має намір його продати.

1.6. «Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується продавцю.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України) та містить усі істотні умови організації купівлі-продажу.

2.2. Договірні відносини між Інтернет-магазином та Покупцем оформлюються у вигляді договору публічної оферти. Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки «Купити» та «Оформити замовлення» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), згідно з чинним українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які наведені нижче.

2.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на веб-сайті https://www.2dvornika.com.ua/ на кнопку «Купити» та «Оформити замовлення», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару або з моменту оформлення замовлення за телефоном Продавця та діє до моменту отримання покупцем або третьою особою, визначеною Покупцем, Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Інтернет-магазин зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором продати товарів на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього кошти.

3.2. Інтернет-магазин гарантує, що Товар буде передано в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього немає жодних прав третіх осіб.

3.3. Інтернет-магазин та Покупець підтверджують, що діючий договорів не є фіктивним або уявним правочином або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.4. Інтернет-магазин підтверджує, що всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України , та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації товару.

3.5. Погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що накладаються на нього внаслідок укладення цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Інтернет-магазин зобов'язаний:

- виконувати умови цього Договору

- виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;

- передати покупцеві товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленого замовлення та умовами цього Договору;

- перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

4.2. Інтернет-магазин має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. покупець зобов'язаний:

- Самостійно оформити замовлення на веб-сайті Продавця;

- при оформленні замовлення правильно вказувати свої дані для отримання номера замовлення;

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

- ознайомитись з інформацією про товар, що розміщена на сайті продавця;

- при отриманні Товару особи, яка здійснила його доставку, переконатися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставку Покупцю.

5.2. Покупець має право:

- оформити замовлення на відповідній сторінці сайту;

- вказати на веб-сайті про можливість отримання Товару Третьою особою, визначеною та вказаною Покупцем;

- вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «Купити» та «Оформити замовлення», або зробивши замовлення за телефоном, вказаним у розділі контактів Сайту.

6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

6.3. Покупець після підтвердження оформленого замовлення отримує на вказаний номер мобільного телефону SMS повідомлення номер свого замовлення.

6.4. Для отримання замовлення особа пред'являє номер телефону на який було оформлено замовлення та номер замовлення.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Інтернет-магазином та відзначається на відповідній сторінці Сайту. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може варіюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може сплатити замовлення такими способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом одного дня з дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служб доставки.

3) будь-яким іншим способом за домовленістю з Інтернет-магазином.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує товар за допомогою доставки чи отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказаний на відповідній сторінці Веб-сайту у розділі «Доставка». Термін доставки не може перевищувати 7 днів.

8.2. При доставці товарів до інших міст України, що виконується іншими службами доставки (далі - Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розкладом у товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника або у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Інтернет-магазин гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній та сплаченій Покупцем, у комплектності згідно специфікації цього товару та у належному (робочому) стані та якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем у заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці кур'єром компанії-перевізника товар повертається до торговельного центру відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається із суми, перерахованої покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого факсом телефон, а також за електронною адресою із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені кошти та детальні дані Покупця (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання), включаючи дані паспорта (серія, номер паспорта, ким і коли видано, місце реєстрації). Повторна доставка цього ж товару оплачується додатково.

Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними у розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур'єра чи продавця, покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо переконатися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

9.2. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків Покупець має право не приймати товари та повернути його постачальнику.

Протягом 1 (одного) після отримання товару дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на товар) про виявлені недоліки та домовитись про заміну товару.

9.3. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та повної комплектності.

9.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку суттєвих недоліків, що виникли з вини виробника товару, або фальсифікації товару, підтвердженої висновком експертизи, Покупець, у порядку та в строки встановлені законодавством та на підставі обов'язкових для сторін умов договору-оферти, має право на свій вибір вимагати від продавця:

9.4.1. безоплатного усунення недоліків товару у розумний термін;

9.4.2. заміни товару на такий самий товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

9.5. При пред'явленні Покупцем письмової вимоги до сервісного центру про безоплатне усунення недоліків Товару він приймається Інтернет-магазином та проводиться діагностика товару. Істотні недоліки усуваються протягом 28 днів із моменту звернення Покупця.

9.6. У разі заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється за рахунок продавця.

9.7. Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару належної якості має право обміняти на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом із проданим товаром. У такому разі послуги перевізника оплачує покупець.

9.8. У будь-якому випадку повернення Товару має відбуватися в оригінальній упаковці, до якої надійшов Товар.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості щодо Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. За суперечками у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

10.3. Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді щодо матеріального та процесуального права України.

10.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб та у разі вказівки невірних даних при оформленні замовлення.

10.5. Покупець несе відповідальність за збереження номера замовлення, у разі передачі третім особам Інтернет-магазин не несе в цьому випадку відповідальності за передачу товару.

11. ФОРС-мажорні обставини

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які справді перебувають поза контролем такої сторони, настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний та невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, спричинені аваріями чи несприятливими погодними умовами випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи заборони, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором за настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажор. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат чи інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно з метою виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень тощо).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрації на веб-сайті (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збирання та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомими, будуть використовуватись у комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів , отримання інформації про замовлення, передача телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Веб-сайту та мережі магазинів «2 двірники».

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право надсилатися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилатися SMS-повідомлення та Viber-повідомлення здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (при необхідності). Інтернет-магазин зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим інтернет-магазином на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит до компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову чи електронну адресу або звернувшись на гарячу лінію за телефоном 098 860-77-82 або 093 860-77-82.

12.5. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації.

12.6. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення та діє до виконання всіх умов договору.

12.7. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру з попередньою публікацією його на веб-сайті.